Kategoria: Blogi

BlogiRahaa

Sivutulot 2024

Sivutulot

Monella on ajatuksena aloittaa sivutulojen tienaaminen vuonna 2024. Tähän onkin olemassa monia keinoja ja mahdollisuuksia on niin pieniä kuin isompiakin tuloja tavoitteleville. Voit siis lähteä tavoittelemaan vaikkapa 50 tai 1000 euron sivutuloja kuussa. Periaatteessa vain taivas on rajana, sillä kukaan ei voi etukäteen tietää, miten sivutulobisnes lähtee pyörimään.

Se, miten sivutuloja lähtee tekemään, riippuu omista edellytyksistä, kuten koulutuksesta, taidoista tai laitteista. Digitalisaatio ja teknologian kehitys on tuonut markkinoille monia erilaisia tapoja tienata ja tällä sivulla vinkkaammekin näistä muutamia.

Kerromme myös jonkin verran sivutulojen verotuksesta. Tarkemmat ohjeet löytyvät Verohallinnon sivuilta, mutta raapaisemme verotuksen osalta hieman pintaa. On kuitenkin hyvä tietää, että tulojen ansaitsemiseen liittyy vähintään ilmoitusvelvollisuus, vaikka osa tuloista voikin olla verovapaata.

Tienausmahdollisuuksia kotona

Omien tulojen määrään voi vaikuttaa tekemällä muuta työtä päätyön ohella. Tulojen määrä voi olla pientä tai suurta, riippuen tehdystä työstä ja sen määrästä. Sivutulot voivat siis olla joko hyvin pientä tai isompaakin.

Yksi mahdollisuus on ansaita rahaa netissä. Tähän vaaditaan yleensä tietokone, mutta joissain tapauksissa riittää mobiililaite. Riippuu täysin työstä, millaiset laitevaatimukset työssä on.

Netin kautta voi tehdä esimerkiksi asiakasneuvontaa. Jotkut yritykset etsivät henkilöitä, joiden on mahdollista työskennellä kotona käsin puhelimitse tai tietokoneen välityksellä. Työhön koulutetaan ja opastetaan.

Kotona voi tehdä myös erilaisia kirjoitustöitä. Moni asiakas tarvitsee kirjoittajia esimerkiksi puhtaaksikirjoittamiseen, copywriter-töihin tai esimerkiksi tuotekuvausten kirjoittamiseen. Tämäntyyppisiä töitä voi löytyä esimerkiksi erilaisten, netistä löytyvien Freelancer-palveluiden kautta.

Netin kautta voi myös esimerkiksi ylläpitää verkkosivustoja tai luoda grafiikkaa tai esimerkiksi videoita. Moni tarvitsee apua some-tilien ylläpidossa, päivittämisessä tai mainosten luomisessa. Tällaiselle on kysyntää eri some-alustoilla.

Affiliate-markkinointi on jo monelle vähintäänkin nimeltä tuttu käsite. Siinä jaetaan yhteistyökumppanin antamaa linkkiä ja ansaitaan rahaa linkin kautta tapahtuvista ostoista. Linkkiä voi jakaa esimerkiksi ystäville, somessa tai omilla verkkosivuilla.

Netin kautta voi tienata hyvin monin eri tavoin ja vaikka esimerkiksi nettikasinoiden talletusbonukset antavat tietyllä tavalla rahallista hyötyä, täytyy muistaa, että pelatessa tulee pitää yllä vastuullisuutta. Pelaamista ei voi pitää tulonlähteenä, vaikka moni onkin saanut rahapeleistä voittoja.

Kyselytutkimuksista tuloja

Kyselytutkimuksiin vastaamalla voi saada lisätuloa. Tämäntyyppinen ansaitseminen toimii siten, että henkilö rekisteröityy tietyn kyselyjä tarjoavan tahon käyttäjäksi. Tämän jälkeen hänelle tarjotaan silloin tällöin kyselyjä vastattavaksi. Kyselyistä maksetaan palkkio, jonka suuruus ilmoitetaan ennen kyselyyn vastaamista.

Yhteen kyselyyn vastaaminen vie tyypillisesti alle minuutista varttiin. Yleensä, mitä pidenmpi kysely, sitä isompi palkkio siitä maksetaan.

Kyselyiden kysymykset eivät yleensä ole kovin henkilökohtaisia. Sen sijaan niissä kysytään gallupinomaisesti kysymyksiä esimerkiksi tietyntyyppisten laitteiden käytöstä. Henkilöltä voidaan esimerkiksi kysyä, millaisia suoratoistopalveluita hän on käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana.

Toinen tapa ansaita kyselytutkimuksilla on kutsua sovellukseen tai palveluun mukaan ystäviä. Osa kyselytutkimuksia tarjoavista tahoista tarjoavat käyttäjilleen tämän mahdollisuuden. Kutsuminen tapahtuu jakamalla omaa linkkiä. Kun käyttäjän ystävä rekisteröityy mukaan linkkiä käyttämällä, hänen kyselyvastauksistaan maksetaan jatkossa pieni palkkio alkuperäiselle linkin jakajalle eli linkin omistajalle. Mitä laajemmin linkkiä jaetaan ja mitä enemmän ystäviä liittyy mukaan, sitä suurempia palkkioita alkuperäinen linkin jakaja saa.

Osa kyselytutkimuksia järjestävistä tahoista maksavat palkkion rahana esimerkiksi PayPalin kautta ja osa tarjoaa vaihtoehtoina lahjakortteja esimerkiksi tunnettuihin vaatekauppoihin.

Sivutulojen verotus

Jos teet työtä, josta ansaitset rahallista korvausta, tulot tulee ilmoittaa verottajalle. Sivutuloille ei ole enää nykyään omaa, erillistä verokorttia, vaan kaikkiin töihin sovelletaan samaa verokorttia. Mikäli teet työtä useassa työpaikassa, verokortti täytyy toimittaa jokaiselle työnantajalle. Verokortissa on yksi tuloraja koko vuodelle.

Jos ansaitset sivutuloja somessa, ovat tällaiset tulot veronalaista tuloa. Rahalliset, somen kautta saadut palkkiot ilmoitetaan verottajalle esitäytetyn veroilmoituksen kautta. Tämä koskee sekä kotimaisilta että ulkomaisilta sivustoilta saatuja tuloja.

Mikäli olet kerännyt luonnosta esimerkiksi marjoja, sieniä tai käpyjä ja myyt niitä, ovat ne tietyin edellytyksin verovapaata tuloa. Tämä koskee tilannetta, jossa keräämisestä ei makseta palkkaa ja jossa luonnollinen henkilö kerää esimerkiksi marjat itse ja myy ne itse. Tällöin kyseessä on sellaiset luonnontuotteet, joiden kerääminen on sallittua jokamiehenoikeudella.

Verotuksesta kannattaa käydä lukemassa lisätietoa Verohallinnon sivuilta.

Blogi

Yrityksen taloushallinto pähkinänkuoressa

Yrityksen taloushallinto

Taloushallinto on jokaiselle yrittäjälle tärkeä asia, sillä sen avulla huolehditaan yrityksen raha-asioista. Siinä tarkkaillaan sekä yrityksen tuloja että menoja että muitakin raha-asioita. Se muodostaa kokonaisuuden, johon sisältyvät kaikki talouteen liittyvät asiat. Sillä ei siis tarkoiteta pelkkää kirjanpitoa, vaan se kattaa kaiken muunkin.

Taloushallintoon kuuluu kirjanpito. laskujen tekeminen ja niiden maksaminen, budjetointi, palkanlaskenta sekä lain velvoittamien ilmoitusten tekeminen. Taloushallintoon kuuluu myös kaiken arkistointi ja raportointi.

Taloushallinto on yrityksen menestymisen kannalta olennaista, sillä ilman ajantasaista tietoa yrityksen rahaliikenteestä suuntaan tai toiseen, ei voida muodostaa kuvaa 

Yritys voi hoitaa monia asioita itse, mutta on myös mahdollista ottaa käyttöön helpottavia palveluita, kuten kirjanpitäjä, taloushallinto-ohjelmisto tai laskutuspalvelu. Yrityksellä voi olla käytössä nämä kaikki tai ei mitään niistä. Näiden käyttöönotto kuitenkin helpottaa yrittäjän työtaakkaa huomattavasti.

Tulot ja menot

Yrityksen tuloja ovat kaikki yrityksen saamat rahat. Tuloja ovat esimerkiksi tuotteista ja palveluista saatavat rahat. Taloushallinnossa pidetään kirjaa siitä, paljonko ja mistä rahaa tulee.

Myös yrityksen menoja seurataan. Yrityksen menoja voivat olla esimerkiksi työntekijöille maksettavat palkat, erilaiset hankinnat ja vuokrat. Kakki yrityksen menot kirjataan ylös, jotta voidaan seurata yrityksen kokonaistaloutta.

Kuuluupa yrityksesi menoihin sitten laite- tai ajoneuvohankintoja, Internet-palveluiden maksuja tai vaikkapa nettikasino, kaikki menot kirjataan omina merkintöinään kirjanpitoon. Näistä toki jälkimmäinen kuuluu harvemmin yritysten kuluihin.

Kirjanpito

Suomessa yritysten on pidettävä asianmukaista kirjanpitoa. Yrityksen kaikki rahaliikenne merkitään ylös kirjanpitoon. Kirjanpidolla on yritykselle monia hyötyjä. Sen avulla nähdään monia asioita, kuten paljonko yritykselle tulee tuloja ja mistä ne tulevat. Yrityksen kirjanpidosta voi myös tarkistaa yrityksen tilin kaiken rahaliikenteen.

Yrityksen kuin yrityksen kannattaa panostaa hyvään kirjanpitäjään, sillä hän tekee yrityksen kaiken paperityön yrittäjän puolesta. Yrittäjälle jää tehtäväksi toimittaa kirjanpitäjälle kaikki se materiaali, jota tarvitaan kirjanpitoa varten.

Kun yrityksen rahaliikenne on kirjattu tarkoin ylös, pysyy se erillään yrittäjän henkilökohtaisesta rahaliikenteestä.

Kirjanpitoa koskee tietyt säännöt ja ohjeet, joiden mukaan se tulee tehdä. Se, täytyykö yrityksen taloudesta pitää yhdenkertaista vai kahdenkertaista kirjanpitoa, riippuu täysin yrityksestä ja mm. sen koosta. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa jokainen tilitapahtuma merkitään kahdelle tilille: kredit- ja debit-tilille. Yhdenkertainen kirjanpito sen sijaan tarkoittaa, että yritys listaa tulonsa, menonsa, verot, korot jne yhdelle listalle.

Kirjanpito on mahdollista hoitaa maksuperusteisesti tai suoriteperusteisesti. Maksuperusteinen kirjanpito tarkoittaa tulojen ja menojen kirjaamista kirjanpitoon sen mukaan, milloin raha liikkuu. Suoriteperusteinen kirjanpito taas tarkoittaa tulojen ja menojen merkitsemistä kirjanpitoon sen mukaan, kun tuote tai palvelu luovutetaan tai vastaanotetaan. 

Laskutus

Yrityksen taloushallintoon kuuluu myös laskutus. Laskutusta varten on saatavilla erilaisia laskutusohjelmia, joilla asian voi hoitaa. Tällaiset ohjelmat sisältävät yleensä kaikki tarvittavat työkalut laskujen laatimiseen ja lähettämiseen.

Laskutuksen voi hoitaa esimerkiksi sähköpostilaskuna tai sähköisenä laskuna. Nykyään laskun vastaanottaja voi vaatia laskun lähettäjää toimittamaan laskun verkkolaskuna. Siksi tähän vaihtoehtoon on hyvä tutustua.

Laskutusohjelman valinta kannattaa tehdä omiin tarpeisiin perustuen. Niiden työkalut ja muut ominaisuudet sekä hinnat vaihtelevat. Toiset ohjelmat toimivat myös mobiilissa, kun taas osaa voi käyttää vain tietokoneella. Laskutusohjelman valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota myös asiakaspalvelun helppoon tavoitettavuuteen.

Palkanlaskenta

Palkanlaskenta kuuluu osaksi yrityksen taloushallintoa silloin, kun yrityksessä on työntekijöitä, joille maksetaan palkkaa. Palkanlaskenta on nykyään hyvin sähköistynyttä eli sen voi hoitaa oman ohjelman kautta.

Palkanlaskentaan kuuluu myös palkkalaskelmien toimittaminen työntekijöille. Yritys voi vaihtoehtoisesti myös mahdollistaa sen, että työntekijä pääsee itse katselemaan omia palkkatietojaan palkanlaskennan ohjelman kautta.

Yrityksen budjetointi

Budjetointi on yksi olennaisimmista asioista hoidettaessa yrityksen taloutta. Budjetti sisältää yrityksen suunnitelmia talouden suhteen. Sillä voidaan siis etukäteen määrittää, millaisia summia yritys voi käyttää mihinkin esimerkiksi seuraavan vuoden aikana.

Toki talouteen saattaa tulla yhtäkkisiä muutoksia tai jokin yrityksen ulkopuolinen asia saattaa äkillisesti muuttua tavalla, joka vaikuttaa yritykseen. Tällaisiinkin tilanteisiin kannattaa varautua.

Taloushallinto on aihe, joka käsittää laajasti kaikkea sitä, mikä liittyy yrityksen raha-asioihin. Kun taloushallinnon eri osa-alueista huolehditaan, yrityksen taloudesta on jatkuvasti ajantasainen kuva. Ja kun kirjanpito ja muut lainmukaiset velvollisuudet on hoidettu asianmukaisesti, niistä pääsee myös milloin tahansa tarkastelemaan yrityksen talousasioita.

BlogiRahaa

Miten sivutulo voi tuoda lisäarvoa talouteesi: Kaikki mitä sinun tulee tietää

Nainen palaverissa

Sivutulon merkitys ja sen vaikutus henkilökohtaiseen talouteen

Sivutulo on termi, jota käytetään kuvaamaan tuloja, jotka saadaan päätyön lisäksi esimerkiksi sijoituksista, osa-aikatyöstä, freelancetyöstä tai harrastustoiminnasta. Nämä tulot eivät ole pääsääntöisiä eli niitä ei oteta huomioon päätyön irtisanomistilanteen sattuessa tai lomautusta varten. Sivutuloilla on kuitenkin merkittävä rooli monen henkilön taloudessa. Ne tuovat usein mukanaan taloudellista turvaa ja mahdollistavat mukavamman elämäntyylin.

Mikä on sivutulo ja sen vaikutus henkilökohtaiseen talouteen, riippuu pitkälti yksilön taloudellisesta tilanteesta ja henkilökohtaisista tavoitteista. Monille ihmisille sivutulot merkitsevät lisätukea arjen taloudellisiin tarpeisiin tai mahdollisuutta kasvattaa säästöjä. Toisille se saattaa olla keino tavoitella unelmiaan tai jopa kasvattaa omaa varallisuutta. Sen lisäksi sivutuloilla voidaan vähentää riippuvuutta päätyöstä, mikä antaa enemmän liikkumavaraa käytettävissä olevien tulojen kanssa ja lisää taloudellista vakautta.

Verotuksen ABC: Näin huomioit sivutulon ja verokortin käytännöissä

Verotukseen liittyvät käytännöt saattavat joskus tuntua monimutkaisilta, erityisesti kun kyseessä on sivutulo verotus. On tärkeää ymmärtää sivutulojen verotuksen perusteet, jotta voidaan välttää mahdolliset veroseuraamukset ja optimoida veroalennukset. Sivutulojen verotus on yleensä progressiivista, mikä tarkoittaa, että veroprosentti kasvaa tulojen myötä. Jokaisen sivutulon saajan tulisi siksi huolellisesti suunnitella ja hallita sivutulojaan, ottaen huomioon niiden mahdollinen vaikutus verorasitukseen.

Verokortin käyttö on myös merkittävässä asemassa sivutulojen verotuksen hallinnassa. Verokortti on väline, jolla verottaja räätälöi veroprosenttisi tulotasoosi ja henkilökohtaiseen tilanteeseesi sopivaksi. Jos sivutulosi ovat merkittävät, on hyvä idea pyytää erillinen verokortti sivutuloja varten. Näin voit välttää liian suuren veronpidätyksen päätyöstäsi, ja samalla varmistaa, että maksat oikean määrän veroa sivutuloistasi.

Nopea tie lisätuloihin: Kuinka hankkia helppoa rahaa joutuisasti

Sivutulojen merkitys on kasvanut viime vuosina, sillä ne antavat ihmisille mahdollisuuden tienata lisätuloja ilman, että heidän tarvitsee irtisanoutua päivätöistään. Verokortit ovat tärkeä osa sivutulojen hallinnassa, ja ne auttavat varmistamaan, että lakisääteiset velvollisuudet täyttyvät asianmukaisesti. Verokortin avulla voidaan myös seurata sivutuloista saatavia kokonaistuloja, mikä helpottaa budjetoinnin suunnittelua ja rahavirtojen hallintaa.

Internet on avannut uusia kanavia helpon rahan hankkimiseen, ja sen ansiosta on mahdollista luoda sivutuloja suhteellisen vähällä vaivalla. Verkkomainonta, verkkotyö, verkko-oppiminen ja digitaaliset palvelut ovat vain muutamia esimerkkejä alueista, joilla sivutuloja voidaan kerätä. Tässä ei pidä unohtaa myöskään verokortin merkitystä, sillä kaikki sivutulot tulee ilmoittaa verottajalle asianmukaisesti verokortin avulla.

Budjetointi ja säästäminen sivutulon avulla: Käytännön vinkit

Sivutulojen budjetointi ja säästäminen ei ole vain selvittämistä, kuinka paljon voit ansaita. Se on myös suunnitelman toteuttamisessa, strategiassa, joka voi auttaa sinua ansaitsemaan helppoa rahaa nopeasti ja sijoittamaan sen viisaasti tulevaisuuden varalle. On tärkeää ymmärtää, kuinka paljon aikaa ja vaivaa olet valmis uhraamaan sivutyöllesi, ja miten voit hyödyntää sen tuottamia tuloja tehokkaimmalla tavalla.

Kunpa ansaitset rahaa useista lähteistä, tietäen kuinka hallita rahoja ei ole aina helppoa. Sivutulojen hallinta vaatii suunnitelmallisuutta ja kurinalaisuutta. Se vaatii taloudellista lukutaitoa ymmärtämään, kuinka rahat liikkuvat ja kuinka voit paremmin sijoittaa säästösi. Erilaiset taloudelliset työkalut, kuten budjetointisovellukset, voivat auttaa sinua seuraamaan tulojasi ja menojasi reaaliajassa, jolloin voit tehdä tietoisia päätöksiä rahankäytöstäsi.

Eettiset pohdinnat ja vastuullisuus sivutulojen hankinnassa

Sivutulojen hankintaan liittyy useita eettisiä pohdintoja, joiden merkitystä ei tule väheksyä. On tärkeää muistaa, että vaikka lisätuloja voi olla mahdollista hankkia erilaisin keinoin, tulee kaiken toiminnan olla lain ja hyvän tavan mukaista. Rehellisyys itselle ja muille sidosryhmille, kuten työnantajalle ja verottajalle, on tärkeä osa eettistä toimintaa. Lisäksi tulisi huomioida, että kaikilla ei ole tasavertaisia mahdollisuuksia sivutulojen hankintaan, esimerkiksi johtuen mahdollisista terveys- tai resurssierosta.

Vastuullisuus sivutulojen hankinnassa kulkee käsi kädessä eettisten näkökulmien kanssa. Vastuullinen toimija pyrkii varmistamaan, että sivutulojen hankinta ei aiheuta haittaa itselle tai muille – esimerkiksi taloudellista tai henkistä kuormitusta. Suhteessa vastuullisuuteen, on tärkeää myös huolehtia, että omat ratkaisut eivät syventäisi jo olemassa olevia yhteiskunnallisia epätasa-arvoja. Tämän vuoksi on olennaista pohtia oman toiminnan laajempia seurauksia, joiden pohjalta voi tehdä eettisesti kestäviä ratkaisuja.

Sivutulon ja päätyön tasapainottaminen: Vinkit ja haasteet

Sivutulon ja päätyön tasapainottaminen voi olla haasteellista, mutta se on tehtävissä oikean suunnittelun ja ajanhallinnan avulla. Tärkeintä on muistaa, että päätyö tulee aina ensin, sillä sen merkitys taloudelliselle turvallisuudellemme on suurempi. Monesti sivutulot voivat vaatia suuria määriä aikaa ja energiaa, mikä voi johtaa stressiin ja uupumukseen. Tässä kohdassa onkin tärkeää tarkastella päätyön ja sivutulon välistä balanssia ja sovittaa ne omaan elämäntilanteeseen sopivaksi

Soveltuvat strategiat ja työkalut auttavat säilyttämään tasapainon päätyön ja sivutulon välillä. Esimerkiksi aikatauluttaminen, tavoitteiden asettaminen ja priorisointi ovat välttämättömät tasapainon saavuttamiseksi. On syytä määrittää realistiset odotukset sivutulon suhteen ja muistaa, ettei se saa haitata päätyöhön liittyviä velvoitteita. Muistuttamalla itseämme sivutulon alkuperäisestä tarkoituksesta – täydentää pääsääntöistä tuloa, ei korvata sitä – voimme löytää oikean tasapainon.

Riskienhallinta ja sivutulon vaikutus taloudelliseen turvaan

Sivutulojen hankinta kannattaa aina suunnitella riskienhallinnan näkökulmasta. Lisätulot voivat nimittäin tuoda mukanaan myös taloudellisia riskejä, kuten yllättäviä veroja tai laskuja, joiden maksu voi horjuttaa omaa taloutta. Erilaisten sivutulojen hankkiminen voi kuitenkin myös turvata taloutta aikoina, jolloin päätyön tuoma tulo on epävarmaa. Yksi esimerkki tästä on vuokratulot, jotka voivat tuoda tasaisen virran tuloja, vaikka päätyössä tulisi kausiluonteista heilahtelua.

Vaikka sivutulot voivat samanaikaisesti sekä lisätä että vähentää taloudellista riskiä, oikealla suunnittelulla ja riskienhallinnalla voidaan sivutuloista saada merkittävä osa henkilökohtaisen talouden turvaa. On tärkeää käyttää aikaa siihen, että ymmärtää eri sivutulojen riskit ja niiden vaikutukset omaan talouteen. Tämä antaa mahdollisuuden ennakoivaan suunnitteluun ja taloudellisten iskujen välttämiseen. Lisäksi kattava ymmärrys sivutuloihin liittyvistä veroista ja muista velvoitteista auttaa välttämään epämiellyttäviä yllätyksiä tulevaisuudessa.

Sivutulon rooli eläkesuunnittelussa ja urakehityksessä

Osakkeet

Monen ihmisen eläkesuunnitelmissa voi olla mukana myös ajatus sivutuloista. Sivutulon ansaitseminen voi tarjota lisäturvaa eläkepäivien taloudelle, kun pääsääntöiset eläketulot eivät välttämättä kata kaikkia kuluja. Sivutulojen avulla on mahdollista elää mukavampaa ja taloudellisesti turvatumpaa eläke-elämää, ja raha-asioiden stressi voi vähentyä merkittävästi.

Urakehityksen kannalta, sivutulon hankkiminen voi tarjota merkittäviä mahdollisuuksia. Sivutulojen avulla on mahdollista kokeilla uusia asioita, laajentaa ammatillista osaamista ja luoda uusia yhteistyömahdollisuuksia. Se voi olla askel eteenpäin uralla, erityisesti, jos sivutulo liittyy jollain tavalla päätyöhön. Sivutoiminen yrittäjyys tai freelance-työ voi auttaa rakentamaan oman osaamisen ja taitojen ympärille kestävämmän ja tyydyttävämmän uran pitkällä aikavälillä.

BlogiRahaa

12 Parasta Osaketta, Jotka Kannattaa Ostaa Juuri Nyt

Osakkeet

Heinäkuun 2023 aliarvostetuimmat osakkeet, jotka ovat löytyvät listaltamme ”Parhaat Yhtiöt Omistukseen”, ovat seuraavat:

 1. International Flavors & Fragrances IFF
 2. U.S. Bancorp USB
 3. Anheuser-Busch InBev BUD
 4. GSK PLC GSK
 5. Tecnotree Oyj
 6. Tesla Inc
 7. Wells Fargo WFC
 8. Yum China YUMC
 9. Roche Holding RHHBY
 10. Comcast CMCSA
 11. Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM
 12. Pfizer PFE

Mutta miksi me pidämme näistä yhtiöistä näillä hinnoilla? Selitetään hieman syvemmin sekä esitetään avainluvut Morningstarin mittareista. Kaikki tiedot ovat päivätty 28. kesäkuuta 2023.

International Flavors & Fragrances

 • Hinta/Oikea Arvo: 0.55
 • Morningstar Epävarmuusluokitus: Keskiverto
 • Morningstar Pääoman Allokointiluokitus: Standardi
 • Toimiala: Erikoiskemikaalit

International Flavors & Fragrances nousee tämän kuun parhaiden ostettavien osakkeiden listan kärkeen. Maailman suurin erikoisainesosien tuottaja on kohdannut vaikeuksia, koska kustannusinflaatio on rasittanut voiton kasvua, toteaa Morningstarin strategi Seth Goldstein. Yhtiö on saanut karun alun vuodelle 2023 heikkojen lähiajan voittojen myötä. Mutta odotamme tämän laajan moat-yhtiön kasvattavan voittojaan korkealla yksinumeroisella prosenttiluvulla vuosina 2024–26 ja näemme osakkeet huomattavasti aliarvostettuina, sanoo Goldstein. International Flavors & Fragrancesin osake käy kauppaa 45% alle arvioidun oikean arvon, joka on $140.

U.S. Bancorp

 • Hinta/Oikea Arvo: 0.61
 • Morningstar Epävarmuusluokitus: Keskiverto
 • Morningstar Pääoman Allokointiluokitus: Esimerkillinen
 • Toimiala: Pankit – Alueelliset

U.S. Bancorp -pankin osake on ollut myllerryksessä, kun alueellinen pankkikriisi alkoi maaliskuussa. Uskomme kuitenkin, että pankkien osakkeiden myynti meni liian pitkälle. Itse asiassa U.S. Bancorp on yksi kannattavimmista alueellisista pankeista, sanoo Morningstarin strategi Eric Compton. U.S. Bancorpin tulosten julkistamisen jälkeen Compton huomautti, että pankin talletuspohja ja rahoituskustannukset olivat kehittyneet odotustemme mukaisesti. U.S. Bancorpin osake käy kauppaa 39% alle arvioidun oikean arvon, joka on $53.

Anheuser-Busch InBev

 • Hinta/Oikea Arvo: 0.62
 • Morningstar Epävarmuusluokitus: Keskiverto
 • Morningstar Pääoman Allokointiluokitus: Esimerkillinen
 • Toimiala: Juomat – Panimot

Anheuser-Busch InBev on kamppaillut tänä vuonna, kun Bud Light -oluen markkinointi Yhdysvalloissa sai negatiivista julkisuutta. Morningstarin johtaja Philip Gorham pitää osakkeen negatiivista sentimenttiä ”väliaikaisena häiriönä”. Panimo onnistui ensimmäisellä neljänneksellä hyvin, sillä hinnankorotukset pitivät bruttomarginaalit vakaina ja täysin vuosien ennusteiden mukaisina. Yrityksellä on laaja maailmanlaajuinen mittakaava ja alueellinen tiheys. Yhtiöllä on historiaa lupaavien kasvualustojen hankkimisesta ja sitten jakelun laajentamisesta samalla kun se puristaa kustannukset armottomasti pois liiketoiminnoista, mikä vaikuttaa sen Morningstarin pääoman allokaation luokitukseen Esimerkillinen. Osake käy kauppaa 38% alle arvioidun oikean arvon, joka on $90.

GSK

 • Hinta/Oikea Arvo: 0.66
 • Morningstar Epävarmuusluokitus: Keskiverto
 • Morningstar Pääoman Allokointiluokitus: Standardi
 • Toimiala: Lääkevalmistajat – Yleiset

Yhtenä suurimmista lääke- ja rokotevalmistajista GSK:n innovatiivinen uusi tuotevalikoima ja laaja patenttisuojattujen lääkkeiden luettelo ansaitsevat laajan Morningstarin taloudellisen moat-luokituksen, sanoo Morningstarin johtaja Damien Conover. Conover uskoo, että markkinat ovat edelleen liian huolestuneita Zantacin oikeudenkäynnistä. Odotamme oikeudenkäynnin jatkuvan vuonna 2023 ja uskomme markkinoiden aliarvioivan yhtiön kasvupotentiaalin. GSK:n osake käy kauppaa 34% alle arvioidun oikean arvon, joka on $54 tänään.

Tecnotree

 • Toimiala: Tietotekniikka ja ohjelmistot
 • Osakkeen kurssi (Yahoo Finance, 12.7.2023): Katso päivitetty hinta Yahoo Financen sivuilta
 • Yhtiö: Tecnotree Oyj

Tecnotree Oyj on suomalainen ohjelmistoyritys, joka keskittyy telekommunikaatioalan digitaalisiin ratkaisuihin. Yrityksen tuotteet ja palvelut kattavat monenlaisia ​​alueita, mukaan lukien laskutusjärjestelmät, asiakaspalveluratkaisut ja tuotteen elinkaaren hallinta.

Tecnotree on laajentunut voimakkaasti viime vuosina ja sen asiakkaiden joukkoon kuuluu useita suuria teleoperaattoreita ympäri maailmaa. Yrityksen tuotteita ja palveluita käytetään yli 90 maassa, ja se työllistää yli 600 ammattilaista.

Tesla

 • Toimiala: Auto- ja energiateollisuus
 • Osakkeen kurssi (Yahoo Finance, 12.7.2023): Katso päivitetty hinta Yahoo Financen sivuilta
 • Yhtiö: Tesla Inc.

Tesla Inc. on amerikkalainen yhtiö, joka keskittyy sähköautojen, energiavarastoinnin sekä aurinkovoimatuotteiden valmistukseen ja myyntiin. Yhtiön tunnetuin tuote on sen valmistamat sähköautot, joita myydään ympäri maailmaa. Lisäksi yhtiö tarjoaa myös aurinkovoimajärjestelmiä sekä energian varastointiratkaisuja.

Teslan osake on ollut yksi viime vuosien seuratuimmista ja kiistanalaisimmista osakkeista. Yhtiön arvo on kasvanut voimakkaasti sen perustamisen jälkeen, ja se on nykyään yksi maailman arvokkaimmista autovalmistajista. Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on myös yksi maailman tunnetuimmista ja seuratuimmista liikemiehistä, joka on usein otsikoissa sekä yhtiönsä toiminnan että omien kommenttiensa vuoksi.

Wells Fargo

 • Hinta/Oikea Arvo: 0.67
 • Morningstar Epävarmuusluokitus: Keskiverto
 • Morningstar Pääoman Allokointiluokitus: Standardi
 • Toimiala: Pankit – Monialaiset

Wells Fargo on yksi suurimmista pankkitoimijoista maailmassa, ja se onkin nähnyt merkittävää volatiliteettia pankkikriisin aikana. Yhtiöllä on kuitenkin laaja asiakaskunta ja se tarjoaa laajan valikoiman palveluita. Morningstarin analyytikko Eric Compton toteaa, että Wells Fargo on viime vuosina tehnyt merkittäviä muutoksia parantaakseen liiketoimintaansa, mukaan lukien keskittyminen kulujen leikkaamiseen ja parannettuihin riskeihin. Wells Fargo osake käy kauppaa 33% alle arvioidun oikean arvon, joka on $50.

Yum China

 • Hinta/Oikea Arvo: 0.69
 • Morningstar Epävarmuusluokitus: Korkea
 • Morningstar Pääoman Allokointiluokitus: Standardi
 • Toimiala: Ravintolat

Yum China on Kiinan suurin pikaruokaketju, ja se on ollut merkittävä osake monille sijoittajille Kiinan kasvavassa kuluttajamarkkinassa. Morningstarin analyytikko R.J. Hottovy toteaa, että vaikka Kiinan taloudelliset olosuhteet ovat olleet haastavia, Yum China on osoittanut kykynsä navigoida näitä haasteita ja kasvattaa liiketoimintaansa. Yum China osake käy kauppaa 31% alle arvioidun oikean arvon, joka on $70.

Roche Holding

 • Hinta/Oikea Arvo: 0.70
 • Morningstar Epävarmuusluokitus: Keskiverto
 • Morningstar Pääoman Allokointiluokitus: Standardi
 • Toimiala: Lääkevalmistajat – Yleiset

Roche Holding on maailman suurimpia lääkeyhtiöitä ja se on ollut johtava toimija onkologian alalla. Morningstarin analyytikko Damien Conover uskoo, että Rochen vahva tuotevalikoima ja tulevat tuotteet, kuten uudet syöpälääkkeet ja lääkkeet neurologisiin sairauksiin, tekevät yhtiöstä houkuttelevan sijoituksen pitkällä aikavälillä. Roche Holdingin osake käy kauppaa 30% alle arvioidun oikean arvon, joka on $380.

Comcast

 • Hinta/Oikea Arvo: 0.71
 • Morningstar Epävarmuusluokitus: Keskiverto
 • Morningstar Pääoman Allokointiluokitus: Standardi
 • Toimiala: Kaapeli- ja satelliittitelevisio

Comcast on johtava kaapeli-, internet- ja puhelinpalveluiden tarjoaja Yhdysvalloissa ja sillä on myös laaja mediaportfolio. Morningstarin analyytikko Michael Hodel uskoo, että yhtiöllä on potentiaalia laajentaa palvelujaan ja kasvattaa osuuttaan markkinoilla. Comcastin osake käy kauppaa 29% alle arvioidun oikean arvon, joka on $55.

Taiwan Semiconductor Manufacturing

 • Hinta/Oikea Arvo: 0.72
 • Morningstar Epävarmuusluokitus: Keskiverto
 • Morningstar Pääoman Allokointiluokitus: Esimerkillinen
 • Toimiala: Puolijohdevalmistajat

Taiwan Semiconductor Manufacturing, tai TSMC, on maailman suurin sopimuspuolijohdevalmistaja. Yhtiön asiakkaat ovat joitakin maailman suurimpia tekniikkayrityksiä. Morningstarin analyytikko Abhinav Davuluri uskoo, että TSMC:llä on merkittävä markkina-asema ja pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia teknologiateollisuuden jatkuvan kasvun myötä. TSMC:n osake käy kauppaa 28% alle arvioidun oikean arvon, joka on $90.

Pfizer

 • Hinta/Oikea Arvo: 0.75
 • Morningstar Epävarmuusluokitus: Keskiverto
 • Morningstar Pääoman Allokointiluokitus: Standardi
 • Toimiala: Lääkevalmistajat – Yleiset

Pfizer on johtava globaali lääkeyhtiö, jonka tuotteet kattavat useita terveydenhuollon alueita. Morningstarin analyytikko Damien Conover uskoo, että Pfizerin vahva rokotusportfolio ja terapeuttinen pipeline tarjoavat vakaan kasvupotentiaalin tulevaisuudessa. Pfizerin osake käy kauppaa 25% alle arvioidun oikean arvon, joka on $50.

Huomaa: Tämä artikkeli on tarkoitettu sijoitusneuvoiksi, eikä se ole sijoitusneuvoa. Jokaisen sijoittajan on tehtävä oma tutkimuksensa ja harkittava sijoitustensa potentiaalisia riskejä ennen sijoituspäätösten tekemistä. On aina suositeltavaa konsultoida sijoitusneuvojaa tai ammattilaista ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

BlogiDigiosaajat

ChatGPT tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet

ChatGPT

Olet jo ehkä saattanut kuulla puhuttavan ChatGPT:stä. Kyseessä on siis marraskuussa 2022 julkaistu chatbot, joka toimii erinomaisesti myös suomeksi. ChatGPT on tekoäly, jolta voi käytännössä kysyä mitä tahansa. Se on suoraan selaimessa toimiva palvelu, jota pääsee käyttämään luomalla käyttäjätunnuksen.

ChatGPT on OpenAI:n kehittämä chatbot, jolla on kyky vastata hyvin monipuolisesti kysymyksiin ja pyyntöihin. Käytännössä palvelu osaa kirjoittaa tekstiä pyydetystä aiheesta, sanoittaa musiikkia tai kertoa tietoa.

ChatGPT aiheutti heti julkaisunsa jälkeen melkoisen mediamyrskyn ja ihmiset ympäri maailman ryntäsivät kokeilemaan palvelua samanaikaisesti. Suuren kävijämäärän vuoksi osa käyttäjistä joutuikin hetken ajan tyytymään tekstiin, jossa kerrottiin sivuston jumiutuneen suuren käyttäjämäärän vuoksi.

Mihin ChatGPT:tä voi käyttää?

ChatGPT toimii älykkäästi, vastaten sen käyttäjän kysymyksiin hyvällä tarkkuudella. Palvelua voi käyttää monin tavoin, mutta tässä mainitsemme vain muutamia käyttötapoja.

Palvelua voi käyttää hakukoneen tapaan. Sillä voi siis hakea tietoa, esittäen chatbotille kysymyksen normaalin lauseen muodossa hakusanojen sijaan. Voit siis kirjoittaa sille aivan kuin kirjoittaisit ystävällesi.

Chatbottia voi pyytää jopa luomaan reseptin keittiöstäsi löytyvien ainesosien mukaan. Voit pyytää saamaasi reseptiin muutoksia, botin muistaen edelliset vastauksensa. Voit esimerkiksi pyytää bottia antamaan vaihtoehtoisen reseptin, esimerkiksi vegaanille sopivaksi.

ChatGPT:tä voi pyytää kirjoittamaan esitelmän halutusta aiheesta. Esimerkiksi tietyn mittaiset, tiettyjä hakusanoja sisältävän tekstin kirjoittaminen onnistuu nopeasti. Tekstin laatu on hämmästyttävää myös suomeksi. Myös blogi- ja muut kirjoitukset onnistuvat palvelun kautta vaivattomasti ja kaikkeen saa aina pyydettyä lisäkorjauksia tai muutoksia niin halutessaan.

https://www.youtube.com/watch?v=V-hB-4fnqtM&t=117s

Bottia voi pyytää myös koodaamaan esimerkiksi pelejä tai muuta. Koodaus on tarkkaa ja laadukasta ja myös muutosten teko onnistuu. Niinpä botti voi säästää runsaasti myös koodareiden aikaa ja näin pystytään tuottamaan tehokkaammin ja nopeammin pitkääkin koodia.

Palvelusta voi kysyä vinkkejä ajanviettoon. Lottonumeroita se ei ehkä pysty ennustamaan, sillä tämäntyyppinen pelaaminen perustuu todennäköisyyksien lisäksi myös onneen. Jos olet kiinnostunut onnenpeleistä, voi eri sivustoja vertailla sivuslla luotettavat-nettikasinot.com.

Palvelun heikkouksia

ChatGPT:n tuottamat tekstit saattavat toisinaan sisältää asiavirheitä, joten tärkeää tekstiä pyytäessä kannattaa aina käydä teksti itse manuaalisesti läpi, faktat tarkistaen. Palvelu saattaa nimittäin toisinaan keksiä “tietoa”, joka ei pidä paikkaansa. Niinpä fiksuin tapa käyttää palvelua on tuottaa sen avulla pohja tarvitsemallesi tekstille, mutta tuottaa lopullinen teksti kuitenkin itse. 

Toisinaan saattaa käydä niin, että botti ilmoittaa, että sillä ei valitettavasti ole tietoa pyytämästäsi aiheesta. Tällöin palvelun käyttäjä ei ainakaan saa virheellistä tietoa. Botilta voi kuitenkin yrittää kysyä tietoa hieman alkuperäistä aihetta sivuuttaen. ChatGPT:n ei myöskään ole tarkoitus tuottaa rasistista tai seksististä sisältöä, joten tämäntyyppiset pyynnöt eivät välttämättä tuota palvelun kautta tulosta. Tämä ei tosin ole heikkous, vaan kuuluu palvelun ominaisuuksiin.

Erittäin suuri käyttäjämäärä saattaa toisinaan ruuhkauttaa palvelun, joka on yksi sen heikkouksista. Ongelma korostuu varsinkin silloin, kun palvelun käyttäjä tarvitsee vastauksen, tekstin tai muun nopeasti. Tällöin ruuhkan selviämistä täytyy jäädä odottelemaan.

Tekoälyn tulevaisuus

Tekoäly

ChatGPT on suuren yleisön saataville tuotu, ilmainen chatbot. Sen julkaisu herätti voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan. Totuus kuitenkin on, että tekoälyä käytetään ja tullaan käyttämään jatkossakin ja ChatGPT on vain pintaraapaisu kokonaistilanteesta.

Tekoälyn käyttö tulee luultavasti lisääntymään nykyisestä. Vaikka erinäisiä tehtäviä haluttaisiinkin antaa ihmiselle, on tietokone kuitenkin nopeampi ja pystyy käsittelemään suuriakin datamääriä pienessä ajassa. Tekoäly onkin hyödyllinen esimerkiksi kuvien tunnistuksessa tai tietokantojen läpikäymisessä.

Tekoälyllä on laajat mahdollisuudet. Sitä on mahdollista hyödyntää esimerkiksi tuotekehittelyssä, turvallisuusanalyyseissä, tietynlaisissa, vaarallisissa työtehtävissä jne. Se on ihmistä nopeampi ja mahdollistaa tiedon erittäin nopean löytymisen.

Tekoälyn tulevaisuutta voimme tällä hetkellä vain yrittää kuvitella, sillä se tarjoaa niin laajat mahdollisuudet. Sen käytön suhteen voi kuitenkin osalle ihmisistä herätä huolta esimerkiksi työpaikkojen menettämisen suhteen. Voiko tekoäly korvata ihmisen tehtaissa tai muilla työpaikoilla? Toki tekoälyä voi käyttää ihmisen ohella.

ChatGPT:n kaltaiset palvelut tulevat todennäköisesti lisääntymään tulevaisuudessa nyt, kun teknologia on olemassa. Eri asia on, tulevatko kaikki tällaiset palvelut olemaan tarkkoja. Palveluihin saatetaan myös kehittää uusia ominaisuuksia, kuten äänikomentoja. Tämä mahdollistaisi botille puhumisen ja tämän vastaamisen.

BlogiMarkkinointiRahaa

Sijoita kuin guru ja menesty paremmin

Sijoita kuin guru

Aloittelevalle sijoittajalle päänvaivaa aiheuttaa miettiä, millaisilla kriteereillä sijoituskohteet tulisi valita. Pitäisikö sijoittaa rahastoihin vai osakkeisiin ja millaisia kriteereitä voisi hyödyntää osakkeiden valinnassa. Ja onko mahdollista hyödyntää valinnassa omia vahvuuksiaan.

Warren Buffet, eräs maailman menestyneimmistä sijoittajista, on sanonut: ”Ostan mielummin hyviä yrityksiä reilulla hinnalla kuin reiluja yrityksiä hyvillä hinnoilla.” Hän on luonut omaisuutensa tällä taktiikalla. Me tavalliset sijoittajat emme kaikki voi olla seuraavia Warren Buffetteja, mutta oikeanlaisen sijoitusstrategian avulla voimme parantaa tuottoa ja vähentää riskejä. Ja saamme selville, mihin ei missään nimessä pidä sijoittaa. Sijoita kuin guru ja poimi tästä artikkelista vinkit.

Osakemarkkinat tuottavat parhaiten

Perinteisesti osakkeet ovat tuottaneet parhaiten, niiden keskimääräinen vuosituotto on ollut pitkällä aikavälillä noin 7 prosenttia. Tuotto ja riski kulkevat useimmiten rinnakkain eikä käytännössä ole sellaisia sijoituskohteita, joissa olisi korkea tuotto ilman riskiä. Riskiä voi alentaa ainoastaan hajauttamalla niin että tuotto ei alene.

Osakesijoittaja on yrityksen omistaja ja mikäli yrityksellä menee huonosti, omistaja saattaa menettää sijoittamansa summan jopa kokonaan. Ja vastaavasti mikäli yrityksen tulos on voitollinen, se voi jakaa omistajilleen osinkoa. Myös yrityksen mahdollinen arvonnousu hyödyttää sen omistajaa. Nettikasinolla pelaavaa hyödyttää, kun tarjolla on ilmaiskierroksia ilman kierrätystä.

Osakesijoittajan kannattaa hajauttaa salkkuaan ja koota sinne pitkällä aikavälillä kymmenen yhtiön osakkeita. Kaikkia osakkeita ei siis tarvitse ostaa kerralla, vaan salkkua voi laajentaa vähitellen. Monet valitsevat salkkuun yhtiöitä, jotka ovat tunnettuja brändejä ja markkina-arvoltaan suuria. Valinnan voi tehdä myös erilaisilla perusteilla, kuten hyvät tuotteet tai palvelut, hyvä kasvusuunnitelma ja kasvumahdollisuudet, osinkotuotto sekä osaava johto. Kannattaa tarkistaa myös, kuinka velkaantunut yritys mahdollisesti on.

Aktiiviset ja passiiviset rahastot

Osakerahasto on kuin kori, johon on valmiiksi poimittu monen eri yhtiön osakkeita. Lisäksi on olemassa korko- ja osakemarkkinoille sijoittavia yhdistelmärahastoja sekä korkomarkkinoille sijoittavia rahastoja. Jotkin rahastot sijoittavat yhtiöihin, joilla on pieni hiilijalanjälki ja toiset kehittyvien maiden markkinoille. Kolmasrahasto saattaa sijoittaa kotimaisiin pörssiosakkeisiin. Rahastoesite ja avaintietoesite kertovat, mihin rahasto sijoittaa.

Aktiivirahastoilla salkunhoitaja päivittää salkkua valitsemalla osakkeita sijoitusstrategian mukaisesti. Passiivinen rahasto eli indeksirahasto sijoittaa automaattisesti eri osakkeisiin samassa suhteessa kuin mitä niiden osuus jostakin tietystä osakeindeksistä on.

Kannattaa verrata eri rahastoja ja niiden kuluja, sillä ei ole sanottua, että aktiivisen rahaston tuotot ovat suurempia. Useimmiten aktiivirahastojen kulut ovat suuremmat kuin indeksirahastojen.

Pörssinoteerattu rahasto eli ETF

ETF on sijoitusrahasto, jolla kauppaa käydään arvopaperipörssissä. ETF on hieman sama kuin perinteinen sijoitusrahasto, mutta näistä poiketen ETF:iä voidaan ostaa kansainvälisistä pörsseistä aivan kuin osakkeitakin. Monesti ETF:t ovat indeksiosuusrahastoja ja niiden sijoituksissa jäljitellään jotakin markkinaindeksiä mahdollisimman tarkasti. Tästä johtuen niiden kulut ovatkin huomattavasti matalammat kuin rahastojen. ETF:iin sijoittamalla saa laajan hajautuksen mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Kryptovaluutat

Kryptovaluutat ovat virtuaalisia valuuttoja, eivätkä ne ole keskuspankkien takaamia, kuten esimerkiksi euro tai dollari. Keskuspankit eivät myöskään ole laskeneet niitä liikkeelle. Tunnetuimpia kryptovaluuttoja ovat Bitcoin sekä Ethereum. Lohkoketjuteknologia Bitcoinin taustalla mahdollistaa valuutan arvon itsenäisen muodostumisen. Sen takana ei myöskään ole mitään keskitettyä hallintoa, kuten Euroopan keskuspankki.

Kryptovaluuttojen arvonnousu perustuu niitä ostavien ja käyttävien ihmisten määrään. Sitä korkeammaksi hinta nousee kysynnän kasvettua, mitä suositumpi kryptovaluutta on kyseessä. Kryptovaluuttoihin sijoittamiseen sisältyy huomattavia riskejä, joita on vaikea arvioida.

Kryptovaluuttoihin sijoittava henkilö spekuloi jonkun toisen haluavan jossain vaiheessa ostavan kyseistä valuuttaa korkeammalla hinnalla kuin mitä hän itse on niistä maksanut. Osakesijoittaminen taas ei ole tällaista spekulatiivista sijoittamista, vaan osakkeen hinta kasvaa samaan tahtiin yhtiön tuloksen kanssa. Sitä enemmän osinkoa voidaan jakaa sijoittajille, mitä paremmin yrityksellä menee ja mitä enemmän voittoa se tekee.

Asuntosijoittaminen

Asuntosijoittaminen

Kaksi tekijää muodostaa asuntosijoituksen arvonnousun, vuokratuotto sekä itse asunnon arvonnousu. Osakesijoittamiseen verrattuna asuntojen arvonnousu on erittäin maltillista. Asuntosijoittamisessa korkeaan tuottoon pääseekin yleensä ottamalla huomattavan määrän velkaa. Nettikasinolla taas korkeisiin tuottoihin voi päästä hyödyntämällä ilmaiskierroksia ilman kierrätystä.

Tärkeää on myös että asunnolla on korkea käyttöaste eli siellä on vuokralainen koko ajan eikä väliin jää tyhjiä kuukausia. Riippumatta siitä, saadaanko asunnosta vuokratuloja vai ei, asuntosijoittamisesta tulee maksaa kulua yhtiövastikkeen ja lainan kulujen muodossa. Useimmiten piensijoittajalla ei ole mahdollista hankkia useita sijoitusasuntoja, joten hajautusta ei yleensä tapahdu kovinkaan paljoa. Sijoituksen myyminen voi kestää pidempään kuin on toivottavaa, joten likviditeettiriski on asuntosijoittamisessa suurempi verrattuna vaikkapa osakesijoituksiin.

BlogiMarkkinointiRahaa

Talousvinkit aloittaville yrittäjille

Yrityksen perustaminen

Suunnitteletko yrityksen perustamista? Tässä artikkelissa kerron, miten sinun kannattaa varautua taloudellisesti niin sanottuun kuolemanlaaksoon eli yrityksen ensimmäisiin vuosiin, mistä voit hakea tukea tai lainaa yrityksellesi ja miten parannat yrityksen kannattavuutta. 

Miten pärjätä itse, ennen kuin yritys alkaa tuottaa?

Yrityksen kolmea ensimmäistä vuotta kutsutaan kuolemanlaaksoksi. Todella moni yritys lopettaa ensimmäisten kolmen vuoden aikana joko konkurssin tai kannattamattomuuden (mikä olisi pian voinut johtaa konkurssiin) takia. Vaikka yritys selviäisi kuolemanlaaksosta, voi mennä pitkään, ennen kuin se alkaa tuottaa sen verran, että yrittäjä voi maksaa itselleen palkkaa. 

Oletko valmis puolen vuoden, vuoden tai kolmen vuoden palkattomaan ajanjaksoon? Harva on. Varmista oma pärjäämisesi säästämällä etukäteen tai varautumalla lainan ottamiseen. 

Yksi parhaimmista vaihtoehdoista on starttiraha, mitä voi saada 6–12 kuukauden ajan. Se ei ole paljon, mutta sillä saat maksettua ainakin osan kiinteistä kuluistasi ja muista pakollisista menoistasi.  

Aloittavan yrityksen rahoitus 

Aloittavan yrityksen rahoitus ei yleensä järjesty pankista – ei omasta eikä vieraasta. Pankit antavat lainaa pääasiallisesti vain sellaisille yrityksille, jotka ovat olleet toiminnassa jo jonkin aikaa. Yksi vaihtoehto on ottaa lainaa omiin nimiin, mutta muita vaihtoehtoja ovat:

 • hakea netistä vakuudetonta lainaa aloittavalle yritykselle
 • tutustua Finnveran lainoihin ja lainantakauksiin

Muista kilpailuttaa laina huolella. Viime aikoina paljon harrastettu korkosääntely ei koske yrityslainoja, joten niissä voi olla edelleen melko suolainen korko.

Aloittava yritys voi saada tukea

Aloittava yritys voi saada valtiolta tukea, siis rahaa, mitä ei tarvitse maksaa takaisin (ellei mokaa jotenkin; kannattaa lukea sopimusehdot ja pitää niistä kiinni, jotta ei tarvitsisi pelätä tukien perimistä takaisin). 

Starttiraha on yksi valtion tuki uusille yrittäjille, mutta se maksetaan nimenomaan yrittäjälle. Starttiraha on tarkoitettu yrittäjän tukemiseen ensimmäisten kuukausien aikana. 

Jos etsit tietoa yrityksille maksettavista tuista, käänny alueesi uusyrityskeskuksen tai Leader-ryhmän puoleen. Voit saada esimerkiksi kokeilutukea jopa 10 000 euroa ihan vain siksi, että voisit testata liikeideasi kannattavuutta. 

Miten parantaa uuden yrityksen kannattavuutta? 

Kukaan ei halua perustaa kannattamatonta yritystä, eihän? Ohessa muutama vinkki, joiden avulla voit pitää kulut kurissa heti alusta alkaen. 

Harkitse työllistämistä vähintäänkin kymmeneen kertaan

Jos mahdollista, älä työllistä ketään heti alkuvaiheessa. Jos tarvitset apukäsiä, harkitse henkilöstön vuokraamista sen sijaan, että ottaisit ketään omille palkkalistoillesi. Henkilöstövuokrausfirma huolehtii siitä, että saat sopivan työntekijän aina, kun tarvitset apua – ja ettei sinun tarvitse maksaa palkkaa silloin, kun työtä ei ole. Jos henkilöstövuokrausfirma ei voi auttaa, suosi freelancereita ja kevytyrittäjiä, jotka voivat laskuttaa sinua y-tunnuksensa kautta. Mikäli sinun on pakko ottaa joku palkkalistoillesi, mieti, voisitko tehdä esimerkiksi määräaikaisen sopimuksen. Tutustu myös mahdollisuuksiin palkata pitkäaikaistyötön, jolloin voit saada tukea palkkakustannuksiin. Summa summarum: suosittelen, että harkitset jonkun työllistämistä omille palkkalistoillesi ainakin kymmeneen kertaan. 

Vuokraa, älä osta 

Jos mahdollista, vuokraa tiloja ja koneita sen sijaan, että kiinnittäisit rahaa niiden ostamiseen. Jos yritystoiminta ei otakaan tuulta alleen, on vuokrakalustosta ja vuokratiloista helpompi päästä eroon kuin niistä, mitkä on merkitty yrityksesi nimiin. 

Vältä pitkiä sopimuksia ja sopimussakkoja 

Sopimus

Edellä neuvoin vuokraamaan kaiken mahdollisen (myös työntekijät). Muistutan kuitenkin lukemaan kaikki sopimusehdot huolellisesti. Ei kannata suostua pitkiin sopimuksiin, koska yritystoiminta voi loppua yllättävänkin nopeasti. Varo myös kilpailukielto-, salassapito- ja muiden sopimusehtojen rikkomista, sillä sopimussakot voivat olla todella suuret. 

Hanki hyvä kirjanpitäjä 

Oletko itse vuosien kokemuksen omaava kirjanpitäjä, joka tietää kaiken verovähennyksistä, tulorekisteristä, oma-aloitteisten verojen maksamisesta ja yrityskaupoista? Jos et ole, usko yrityksen kirjanpito sellaiselle henkilölle, joka osaa hommansa. Epäluotettava kirjanpitäjä voi saattaa sinut todella hankaliin tilanteisiin, ja viittaan tällä myös taloudellisiin hankaluuksiin. Kirjanpidossa säästäminen voi olla säästämistä aivan väärästä kohteesta!

Muista markkinoinnin merkitys 

Myös markkinointiin kannattaa panostaa, jotta aloittava yritys saisi tunnettuutta ja asiakkaita. Kilpailuta mainostoimistot, mutta kiinnitä huomiota myös referensseihin ja kokemuksiin pelkän tuntihinnan sijaan. Mieti myös sitä, missä kanavissa sinun kannattaa markkinoida, ja millainen on kohderyhmäsi. Jos tarjoat kotiapua vanhuksille, tulee sinun mainostaa ja markkinoida eri tavalla kuin silloin, jos tarkoituksesi olisi alkaa myydä käytettyjä pakettiautoja ja peräkärryjä.

Blogi

Tuleeko kryptovaluutasta suosittu maksutapa?

Kryptovaluutta tarkoittaa samaa kuin virtuaalivaluutta tai digitaalinen valuutta. Se ei tarkoita samaa kuin Bitcoin, niin kuin ei Kekkonenkaan tarkoita samaa kuin presidentti.

Bitcoin on eräs (ja mahdollisesti kaikista tunnetuin) kryptovaluutta – samaan tapaan kuin Kekkonen oli yksi lukuisista presidenteistämme. Kekkonen muistetaan edelleen hyvin, vaikkei hän enää ole keskuudessamme.

Bitcoin on täällä edelleen, ja näyttää siltä, että näin tulee myös olemaan. Tuleekohan Bitcoinista tai jostain muusta kryptovaluutasta vielä suosittu maksuväline? Sitä pohditaan tässä artikkelissa.

Bitcoinista virallinen valuutta El Salvadoriin

Bitcoin oli ensimmäinen kryptovaluutta. Se syntyi vuonna 2008, eli aikaa sen syntyhetkestä on ehtinyt kulua jo noin 13 vuotta.

Kryptovaluuttojen tarkoitus on olla mahdollisimman riippumattomia, eli vapaita keskuspankeista ja viranomaisista.

Esimerkiksi Kiinan keskuspankin hiljattain lanseeraamaa virtuaalivaluuttaa ei voi pitää oikeana kryptovaluuttana, koska sen takana on tällainen organisaatio.

Bitcoinin arvoa ei ole sidottu mihinkään viralliseen valuuttaan, eikä sillä ole ollut virallista asemaa missään valtiossa – ennen kuin El Salvador kertoi ottavansa Bitcoinin viralliseksi valuutaksi Yhdysvaltain dollarin rinnalle! Tieto tästä saatiin kesällä 2021.

El Salvador on trooppinen valtio, mikä on kärsinyt sisällissodasta, vallankaappauksista ja luonnonmullistuksista lähes koko olemassaolonsa ajan. Sen taloustilanne on viime aikoina parantunut, mutta siitä on kiittäminen paljolti ulkomailla työskentelevien elsalvadorilaisten kotipuoleen lähettämiä rahoja.

Ulkomailta tulevat rahansiirrot muodostavat noin 16 % maan bruttokansantuotteesta. 

Se, että Bitcoinista tulee virallinen valuutta, tekee tästä kryptovaluutasta suositun maksuvälineen ainakin El Salvadorin noin 6,5 miljoonalle asukkaalle (tai merkittävälle osalle heistä).

Jatkossa elsalvadorilaiset saattavat saada ulkomailla asuvilta sukulaisiltaan virtuaalista valuutta, mitä he voivat käyttää ruokakaupassa tai esimerkiksi autokorjaamolla. 

Seuraavatkohan muut Keski-Amerikan valtiot perässä? Jää nähtäväksi, otetaanko Bitcoin käyttöön (virallisesti) esimerkiksi El Salvadorin naapurimaissa Guatemalassa ja Hondurasissa. Jos näin käy, saa tämä kryptovaluutta miljoonia uusia käyttäjiä. 

Otetaanko Bitcoin käyttöön myös Afrikassa? 

Monet afrikkalaiset ovat varmasti käyttäneet Bitcoinia jo pitkään, mutta ottaisiko jokin afrikkalainen valtio sen ihan viralliseksi maksuvälineeksi? Esimerkiksi Zimbabwe voisi olla maa, mikä saattaisi tehdä kryptovaluutan käyttämisestä virallisen maksutavan, sillä Zimbabwen talous on ollut kuralla pitkään.

Zimbabwen dollari oli maan rahayksikkö vuodesta 1980 vuoteen 2009, mutta viimeisinä vuosina maa kärsi hyperinflaatiosta, mikä teki Zimbabwen dollarista käytännössä arvotonta. Vuonna 2006 tehty rahauudistus korvasi tuhat vanhaa dollaria yhdellä uudella.

Vuonna 2008 dollarista piti pudottaa kymmenen nolla pois, eli yksi uusi dollari vastasi kymmentä miljardia vanhaa dollaria. 2009 maassa otettiin käyttöön sadan biljoonan dollarin seteli. Ykkösen perässä oli siis siinä vaiheessa jo 14 nollaa. 

Heinäkuussa 2008 vuosi-inflaatio oli virallisen ilmoituksen mukaan 231 000 000 %! Ei ihme, että hallitus antoi seuraavana vuonna luvan käyttää ulkomaista valuuttaa Zimbabwen dollarien rinnalla. Inflaatio hidastui, kun maassa alettiin käyttää Yhdysvaltojen, Etelä-Afrikan ja Botswanan valuuttaa.

Kesäkuussa 2015 Zimbabwe luopui omasta valuutastaan, ja maassa alettiin käyttää yksinomaan Yhdysvaltain dollareita (kuten El Salvadorissa). Vuonna 2019 Zimbabwe otti taas käyttöön oman valuuttansa, mutta hyperinflaatio ei ole hellittänyt: vuotuinen inflaatio on noin 800 % ja esimerkiksi leivän hinta on kolminkertaistunut.

Voi kuitenkin olla, että maa ei ota kryptovaluuttaa viralliseksi maksutavaksi, sillä Zimbabwe on yrittänyt suojella uudelleen käyttöön otettua valuuttaa rajaamalla mobiilimaksuja (mitkä ovat hyvin suosittuja Afrikassa, missä läheskään kaikilla ei ole pankkitiliä ja -korttia) ja keskeyttämällä osakekaupan.

Kryptovaluutan suosio Suomessa

Kryptot Suomessa

Tällä hetkellä kryptovaluutta ei ole suosittu maksutapa Suomessa, vaikka monet hankkivat virtuaalivaluuttaa (esimerkiksi sijoitusmielessä) ja useat uudet nettikasinot hyväksyvät digitaalisen valuutan maksuvälineeksi.

Bitcoineja voi ostaa ja myydä (esimerkiksi) muutamilla Bittimaateilla, joihin saatat törmätä ostoskeskuksissa, ja niillä voi maksaa joissain verkkokaupoissa tehtyjä ostoksia.

Ei kuitenkaan ole mitenkään luultavaa, että Bitcoinista tai mistään muusta virtuaalivaluutasta tulisi virallinen maksuväline Suomessa, eikä tällä hetkellä vaikuta siltä, että sen käyttäminen yleistyisi esimerkiksi kuluttajien välisessä kaupankäynnissä. 

Mobiilimaksaminenkaan ei ole erityisen suosittua Suomessa. Kaikilla suomalaisilla ei ole edes pankkikorttia tai verkkopankkitunnuksia, sillä ostokset halutaan tehdä käteisellä ja laskujen maksaminen annetaan (maksua vastaan) pankkivirkailijan hoidettavaksi.

Henkilöt, jotka nostavat koko eläkkeensä kerralla, eivät ehkä halua edes kuulla puhuttavan muista vaihtoehdoista.

BlogiDigiosaajatMarkkinointiRahaa

Mitä sähköinen raha on?

Sähköinen raha on digitaalinen vaihtoehto käteiselle. Sen avulla varoja on mahdollista tallettaa erilaisiin välineisiin, kuten kortille tai puhelimeen. Myös internetin välityksellä maksaminen onnistuu sähköisen rahan avulla. Lisäksi sähköisen rahan avulla voidaan toteuttaa myös muunlaisia maksutapahtumia. Sähköistä rahaa ei siis pysty fyysisesti havaitsemaan, mutta se on silti oikeaa rahaa ja sitä voi käyttää aivan samaan tapaan kuin oikeaa rahaa. Sähköistä rahaa säilytetään tileillä, joiden turvallisuustaso on hyvin korkea. Kyseessä voisi luulla olevan suhteellisen tuore keksintö, mutta itse asiassa sähköinen raha luotiin jo yli 20 vuotta sitten. Alun perin sen tarkoituksena oli tasapainottaa pankkien monopolia korkeiden kulujen ja markkinasääntelyn suhteen. Sähköisellä rahalla tehdyt transaktiot ovat hyvin turvallisia edistyksellisten teknologioiden ja monikerroksisen asiakkaan tunnistamisen ansiosta. Sähköistä rahaa voi lähettää mille tahansa lisensoidulle rahan liikkeeseenlaskijalle ympäri maailmaa ja myös vastaanottaa sitä. Sähköinen raha on nopein, helpoin ja turvallisin tapa lähettää tai vastaanottaa rahaa minimaalisilla kuluilla verkkotilin kautta milloin ja missä tahansa. Nykyisin sähköisestä rahasta käytetään usein nimitystä ”digitaalinen valuutta”.

Mihin sähköistä rahaa voi käyttää?

Sähköinen raha soveltuu hyvin erilaisten maksujen maksamiseen ja se tarjoaa käyttäjälleen mahdollisuuden tehdä ostoksia anonyymisti. Viime vuosina digitaalisten valuuttojen käyttäminen on yleistynyt erityisesti nettikasinoilla, sillä se takaa perinteisiä maksuvälineitä paremmin pelaamisen turvallisuuden sekä pelaajan anonymiteetin säilymisen. Digitaalista valuuttaa käyttämällä kasinopelejä voi pelata täysin anonyymisti, sillä digitaalisia valuuttoja ei ole mahdollista jäljittää tai yhdistää henkilöön. Syy, miksi sähköinen raha on yleistynyt nimenomaan kasinopelimaailmassa, liittyy alan luonteeseen. Pelaajat kokevat usein kasinopelaamisen hyvin henkilökohtaisena asiana ja pitävät tärkeänä oman anonymiteetin säilyttämistä. Nykyään yhä useammat suomalaiset nettikasinot tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuden käyttää digitaalisia valuuttoja pelaamisessa. Toisaalta myös nettikasinoiden suosio on viime aikoina kasvanut ja yksi syy tähän ovat varmasti kasinoiden tarjoamat erilaiset kasinobonukset. Bonus casinolle voi siis olla monelle syy aloittaa kasinopelaaminen. Kasinopelaamisen yleistyessä kasvaa samalla myös digitaalisten valuuttojen osuus nettikasinopeleissä käytettävistä maksuvälineistä.

Maksaminen

Häviääkö käteinen pian kokonaan käytöstä?

Jossain määrin käteisen aikakausi näyttäisi olevan päättymässä. Digitaalinen maksaminen on lyhyessä ajassa syrjäyttänyt käteisen maksuvälineenä. Valtaosa tämän päivän maksuliikenteestä tapahtuu sähköisesti. Silti kaiken kehityksen keskellä itse raha on pitkään pysynyt samana. Se ei sinänsä ole muuttunut digitaaliseksi, vaikka siltä voi usein tuntuakin. Kuitenkin viime vuosina digitaaliset valuutat ovat kovaa vauhtia yleistyneet ja voisi sanoa, että elämme tällä hetkellä jonkinlaisessa murroksessa. Kaikki sähköinen, eli digitaalinen raha luodaan yksityisten pankkien toimesta ja mikäli fyysinen raha, eli käteinen häviäisi kokonaan käytöstä, kasvaisi näiden yksityisten pankkien rooli entisestään suhteessa valtion rooliin valuutan tarjoajana. On silti epätodennäköistä, että käteinen häviäisi täysin lähitulevaisuudessa, sillä muutos olisi valtava ja se vaikuttaisi joka ikiseen yritykseen, järjestöön, kuluttajaan, kuntaan ja niin edelleen. Jossain vaiheessa tällainen muutos on kuitenkin realistisesti arvioiden täysin mahdollinen.

Sähköiseen rahaan liittyvät riskit

Positiivisten  puolten lisäksi sähköiseen rahaan liitetään kuitenkin usein myös monia riskejä, kuten erilaisten huijausten mahdollistaminen sekä sen käyttäminen rikollisessa toiminnassa. Erilaiset huijaukset ovat yksi digitaalisen valuuttamaailman isoimmista riskeistä. Huijaukset liittyvät monesti sijoittamiseen, jossa kokemattomia sijoittajia yritetään saada sijoittamaan johonkin digitaaliseen valuuttaan, minkä jälkeen sen arvo yllättäen laskeekin huijauksesta johtuen. Huolta on herättänyt huijausten lisäksi myös muu rikollinen toiminta, joka sähköiseen rahaan liitetään. Digitaalisia valuuttoja käytetään esimerkiksi rikollisuuden, kuten terrorismin rahoittamisessa, rahanpesussa sekä veronkierrossa. Maailmanlaajuisesti on esitetty arvioita siitä, että digitaalisten valuuttojen rikolliseen toimintaan käytetty markkina-arvo ylittäisi jopa 7 miljardia euroa.

Sähköisessä rahassa on siis sekä hyvät, että huonot puolensa – kuten asioissa yleensäkin. Ennen sähköisen rahan käytön yleistymistä ja käteisen syrjään työntämistä tulisi pyrkiä keksimään keinoja, miten digitaalisten valuuttojen käyttäminen rikollisuudessa saataisiin vähentymään. Kyseisenlaisten valuuttojen yleistyessä myös aiempaa useammalla rikollisella on mahdollisuus käyttää sähköistä rahaa rikolliseen toimintaan. Tämä ei tietenkään yhteiskunnan edun kannalta olisi suotavaa. Mielenkiintoista on kuitenkin nähdä, kuinka nopeasti digitaaliset valuutat yleistyvät ja miten niiden yleistyminen tulee vaikuttamaan talouteen niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Tällainen muutos on todennäköisesti joka tapauksessa odotettavissa, mutta missä mittakaavassa ja kuinka pian, se jää nähtäväksi.

BlogiDigiosaajatRahaa

Kuinka digitaalinen valuutta toimii

Viinilasi

Millainen on paras nettikasino? Jokaisella rahapeliharrastajalla on tästä varmasti oma näkemyksensä, ja näkemyksissä saattaa olla suuriakin eroja. Kierrätysvapaat bonukset ovat varmasti monen suosiossa. Osalle on tärkeää se, että kasinovoitot ovat verovapaita. Sitten on heitä, joille on tärkeää voida pelata Bitcoineilla. Digitaalisuus ulottuu tänä päivänä elämän kaikille osa-alueille, ja digitaalisen valuutan käyttäminen yleistyy kaiken aikaa – myös nettikasinoiden ihmeellisessä maailmassa. 

Digitaalinen valuutta on laillista rahaa

Digitaalinen valuutta, virtuaalivaluutta tai vaikka kryptovaluutta – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Bitcoin on vain yksi yli 1500 erilaisesta virtuaalivaluutasta! Virtuaalivaluutta on laillista, käypää rahaa, vaikka finanssivalvojilla ja etenkin pankeilla on vielä varsin nihkeä asenne virtuaalivaluuttaan.

Alkaisiko louhia bitcoineja?

Tunnetuin kryptovaluutta on Bitcoin, mikä syntyi vuonna 2008. Bitcoinin arvo on heitellyt paljon: vuonna 2013 yhden Bitcoinin oli noin 12 euroa, mutta vuonna 2018 yhdellä Bitcoinilla sai noin 6000 euroa. 6000 euroa on pikkuraha siihen, mitä Bitcoinin arvo oli joulukuussa 2017: tuolloin yhdellä Bitcoinilla olisi saanut yli 16 000 euroa. Jotkut ovat voineet rikastua Bitcoineilla, jos he ovat myyneet muutamilla euroilla aikoinaan hankkimansa Bitcoinit niiden arvon ollessa kalleimmillaan. Enää Bitcoineja ei kannata alkaa louhia itse, sillä se on aivan liian kallista.

Entä kannattaako Bitcoineja ostaa nyt luottaen niiden markkina-arvon kasvuun? Tähän ei ole yksinselitteistä vastausta, sillä Bitcoinin ja muiden digitaalisten valuuttojen muutoksia on vaikea arvioida. Kuplan puhkeamisen mahdollisuus on olemassa, ja silloin digitaaliseen valuuttaan sijoitetut rahat voisivat valua kankkulan kaivoon. Tähän asti kryptovaluuttoihin sijoittaneet ovat pitkällä ajanjaksolla tehneet voittoa, mutta tällaisen voittokulun jatkumisesta ei ole mitään takeita. Toisaalta, kaikenlainen sijoitustoiminta on riskialtista.

Digitaalinen valuutta ja Verokarhu

Verohallintokin on herännyt digitaalisen valuutan yleistymiseen vaihdon välineenä. Verohallinnon verkkopalvelusta käy ilmi, ettei digitaalista valuuttaa vielä rinnasteta virallisiin valuuttoihin tai arvopapereihin, vaan sitä kohdellaan käyttäjien välisenä sopimuksena. Verokarhu vaatii osuutensa silloin, jos digitaalista valuuttaa vaihdetaan viralliseen valuuttaan tai toiseen kryptovaluuttaan niin, että hyödyt rahallisesti – tarkemmat ja ajankohtaisimmat tiedot kannattaa tarkastaa Verohallinnon sivuilta.

Käteinen on (vielä) digitaalista valuuttaa kätevämpää

Pankkitilisi summa kertoo sen, kuinka monta euroa pankki on sinulle velkaa. Setelin arvoa on se, mitä valtio on sinulle velkaa, sillä pankkiautomaatilla pankin maksusitoumus muuttuu valtion maksusitoumukseksi. Mikäli käteistä ei enää käytettäisi, rahan arvon takaajina olisivat vain pankit, mitkä voivat mennä konkurssiin. Käteisestä on vaikea päästä eroon, ainakaan kokonaan.

Käteistä pidetään yhä monella tapaa tehokkaimpana maksuvälineenä, sillä käteisellä maksaminen ei vaadi katevarauksia tai kolmatta osapuolta maksutapahtuman varmistamiseen. Käteisen käyttäminen on paras vaihtoehto, jos syystä tai toisesta haluaa suojata yksityisyyttään – tai ei halua kohdennettuja mainoksia. Käteinen toimii myös sähkökatkon aikana, mikä on varsin merkittävä asia. Käteisen huonoja puolia ovat riippuvuus pankkiautomaateista ja rahanvaihtopisteistä, ainainen vaihtorahojen kanssa puljaaminen sekä se, että käteinen tarjoaa mahdollisuuksia lahjontaan, veronkiertoon ja muun muassa rahanpesuun.

Digitaalista valuuttaa hankkimaan!

Digitaalisuus valuutta

Jos kiinnostuit digitaalisesta valuutasta ja haluat hankkia sitä itsellesi testimielessä (tai vaikka sijoitusmielessä), aloita avaamalla tili digitaaliselle valuutalle. Aloita vaikka Coinmotion.com tai Bittiraha.fi sivustoilla. Kun avaat tilin, tulee sinun liittää pankkitilisi tähän uuteen virtuaalivaluuttatiliin, ja sitten voitkin siirtää euroja Bitcoin-tilillesi. Kun Bitcoin-tililläsi on riittävästi euroja, voit hankkia ensimmäisen oikean Bitcoinisi. Huomaa, että joudut maksamaan palvelumaksuja noin 2 % per tilitapahtuma. Voit tehdä Bitcoineillesi mitä haluat – voi jättää ne kasvamaan arvoa, ostaa niillä tuotteita, vaihtaa ne muihin valuuttoihin tai vaikka pelata niillä nettikasinolla.

Nykyään on jopa Bitcoin-automaatteja – jopa Suomessa, jossa niistä vastaa Bittimaatti.fi. Voit myös hankkia Bitcoin-lompakon, missä voit säilyttää virtuaalista valuuttaasi siihen asti, että päätät tehdä sillä jonkin hankinnan tai esimerkiksi vaihtaa sen takaisin euroiksi. Muista säilyttää Bitcoin-osoitettasi huolellisesti, sillä muuten menetät rahasi – varaudu myös tietokoneen hajoamiseen varmuuskopiolla. Et voi saada kadottamaasi tiliä ja sillä olleita varoja takaisin itsellesi, koska niin Bitcoinien ostaminen, myyminen kuin säilyttäminenkin tapahtuu anonyymisti – et siis voi vaatia rahoja takaisin esimerkiksi henkilöllisyysasiakirjojen avulla, vaan ainut tapa pitää rahat tallessa on huolehtia varmuuskopioista ja Bitcoin-osoitteen tallettamisesta varmaan paikkaan.